Информационна среща на тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион -MARLENA
  • 28.02.2019 / 10 : 30 -: 17 ч.

Информационна среща на тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион

На 28.02.2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе информационна среща по проект: „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“...

Събитието е отминало
Европейски ден на парковете -MARLENA
  • 24.05.2019 / 1 ч.

Европейски ден на парковете

Отбелязва се от 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа 9 национални парка. Странджа е най-голямата защитена природна територия...

Събитието е отминало
Кръгла маса по проект Марлена в Украйна -MARLENA
  • 20.09.2019 - 21.09.2019 / 10 -: 16 ч.

Кръгла маса по проект Марлена в Украйна

Кръгла маса за обсъждане на добри практики за управление на отпадъците и дейности за повишаване на ангажираността за опазване на чистотата...

Събитието е отминало
Среща на екипа по проект MARLENA в Малко Търново -MARLENA
  • 14.11.2019 - 16.11.2019 / 14 ч.

Среща на екипа по проект MARLENA в Малко Търново

Среща на екипа по проект MARLENA в Малко Търново

Събитието е отминало
Пресконференция  по проект , финансиран от ОП
  • 15.10.2020 / 11 -: 13 ч.

Пресконференция по проект , финансиран от ОП " Околна среда"

На 15.10.20 от 11.00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация гр.Малко Търново ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Закриване...

Събитието е отминало
Oфициална церемония „Първа копка“ в Малко Търново -MARLENA
  • 09.08.2021 / 14 ч.

Oфициална церемония „Първа копка“ в Малко Търново

Община Малко Търново организира официална церемония „Първа копка“ по проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци...

Събитието е отминало