Седмица на природните науки- Лекция за Странджа -MARLENA
 • 15.04.2019 - 19.04.2019 / 13 : 20 -: 14 ч.

Седмица на природните науки- Лекция за Странджа

В периода 15-19 април в ПГЧЕ „Васил Левски“ Бургас протича седмица на природните науки. На 17-ти този месец от 13,20 до 14,30 часа в зала 36 на училището...

Събитието е отминало
Международен ден на биологичното разнообразие -MARLENA
 • 22.05.2019 / 1 ч.

Международен ден на биологичното разнообразие

Обявен е от ООН през 1992 г., когато се приема Конвенцията за биологичното разнообразие. Съгласно Закона за защитените територии, охраната,...

Събитието е отминало
Зелена седмица -MARLENA
 • 01.06.2019 - 06.05.2019 / 1 ч.

Зелена седмица

Световният ден на околната среда и съпътстващата го Зелена седмица се провеждат всяка година с различно мото. РИОСВ Бургас, общините, администрациите...

Събитието е отминало
Семинар за изпълнението на Общата морска програма -MARLENA
 • 04.07.2019 / 9 ч.

Семинар за изпълнението на Общата морска програма

Механизмът за син растеж има удоволствието да обяви първия семинар по изпълнението на Общата морска програма, който ще се проведе на 4 юли...

Събитието е отминало
тематична конференция: Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион -MARLENA
 • 21.08.2019 / 10 -: 17 ч.

тематична конференция: Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион

Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“ ще се проведе...

Събитието е отминало
Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“ -MARLENA
 • 21.08.2019 / 10 -: 17 ч.

Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“

От 17 до 27 август 2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“ Откриването на кампанията...

Събитието е отминало
Oбучение „Управление на отпадъците и опазване чистотата на водите в национални паркове и защитени територии, добри международни практики, резултати от инвестиционни мерки -MARLENA
 • 10.09.2020 - 11.09.2020 / 10 -: 18 ч.

Oбучение „Управление на отпадъците и опазване чистотата на водите в национални паркове и защитени територии, добри международни практики, резултати от инвестиционни мерки

На 10-11 Септември, 2020 г. от 10.00 часа в сградата на НЧ „Просвета 1914“-гр. Малко Търново ще се проведе обучение „Управление на отпадъците и опазване...

Събитието е отминало
Обучителни визити за заинтересованите страни ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО -MARLENA
 • 22.01.2021 / 9 : 30 -: 17 ч.

Обучителни визити за заинтересованите страни ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

На 26 и 27 януари 2021 в град Малко Търново ще се проведат oбучителни визити за заинтересованите страни : ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ...

Събитието е отминало
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ -MARLENA
 • 09.02.2021 - 10.02.2021 / 9 : 30 -: 17 ч.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ

Он-лайн конференция за обучителни визити за заинтересованите страни ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ На...

Събитието е отминало
Прес конференция по проект MARLENA в Бургас -MARLENA
 • 12.02.2021 / 10 : 30 -: 14 ч.

Прес конференция по проект MARLENA в Бургас

С пресконференции приключват дейностите по проект „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ BSB 139, MARLENA Финалната прес-конференция...

Събитието е отминало
Финални прес конференции по проект MARLENA -MARLENA
 • 11.02.2021 / 9 : 50 ч.

Финални прес конференции по проект MARLENA

1. Финалната прес конференция по проект MARLENA ще се проведе на 11 февруари от 9 часа в град Малко Търново . За гражданите, от 10 часа ще бъдат организирани...

Събитието е отминало