Договор за бъдещо сътрудничество подписаха партньорите по проект MARLENA

На 27.08.2021 г. партньорите по проект Marlena сключиха споразумение, целящо да осигури продължаване на изграденото партньорство и устойчивост на постигнатите резултати от изпълнението на проект: Нов подход за премахване на морски и речни отпадъци-MARLENA, BSB139, финансиран от първата покана за представяне на предложения на ENI Програма за сътрудничество в Черноморски басейн 2014-2020.

Партньори:
Община Демиркьой, Обществена институция -Адрес: квартал Хамдибей, бул. Игнеада 19, Демиркьой/ Къркларели/ ТУРЦИЯ

Сдружение Зелена Странджа, неправителствена организация, Адрес: ул. Иван Вазов 6, 8162 Малко Търново, Бургас/ БЪЛГАРИЯ

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunăre” Galați, Адрес: Eroilor 16 Str., 800119 Galati/ РУМЪНИЯ

Екологичен консултативен център Кахул, Адрес: ул. Матеевичи 21 3900 Кахул / МОЛДОВА

ИНСТИТУТ НА ПАЗАРНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Национална академия на науките на Украйна, Адрес: булевард „Французски“ 29, 65044 Одеса/ УКРАИНА

Община Малко Търново- Адрес: ул. "Малкотърновска комуна" 3, 8162 Малко Търново/ БЪЛГАРИЯ

Предложени съвместни действия и след края на проекта:

Промоционални дейности

Всеки партньор по проекта трябва да работи за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати като добра комуникация и споделяне на информация с местните заинтересовани страни чрез участие в различни събития или организиране на събитията, свързани с целите на проекта MARLENA, където партньорът трябва да представи информацията за MARLENA и извършените дейности и цели на проекта. Също така трябва да се използват отпечатани рекламни материали като тетрадки, брошури, листовки, плакати, химикалки и др.

Също така, всеки партньор трябва да използва активно създадените онлайн под-платформи с цел популяризиране на дейностите по проекта и след неговото приключване. Обменът на информация със заинтересованите страни чрез изготвен списък с поща трябва да продължи след проекта.

Всеки от партньорите по проекта трябва да развие една местна промоционална дейност до средата на февруари 2022 г. или през следващите 6 месеца след този период.

 Еко дейности

Всеки партньор по проекта трябва да работи за постигнатото повишаване на осведомеността и образованието по проблемите на морските и рибните отпадъци. Всеки партньор по проекта трябва да реализира едно еко-действие с участието на местни хора и особено деца. Екологичните действия трябва да представят информация на участниците за проблемите с отпадъците и какво може да се направи на местно ниво, също и информация за постигнатите резултати от проекта MARLENA.

Всеки от партньорите по проекта трябва да развие една местна промоционална дейност до средата на февруари 2022 г. или през следващите 6 месеца след този период.

Споделяне на най -добрите практики

Всеки партньор трябва да сподели подготвените книги с информацията за прилаганите практики в участващите шест държави за намаляване и управление на отпадъците.

Споделянето на книгите може да се извърши в промоционални или еко-събития и други подобни събития, организирани от или участващи от партньора.

Всеки от партньорите по проекта трябва да развие една местна промоционална дейност до средата на февруари 2022 г. или през следващите 6 месеца след този период.

Споделяне на резултатите от проекта с подобни платформи и проекти

Всеки партньор трябва да подпише меморандум за сътрудничество с поне една подобна платформа или проект, реализиран или реализиран в рамките на програмата за трансгранично трансгранично Черноморски басейн и работещ в подобна природозащитна сфера.

Всеки от партньорите по проекта трябва да развие една местна промоционална дейност до средата на февруари 2022 г. или през следващите 6 месеца след този период.

Организиране на съвместни информационни събития

Всички партньори по проекта трябва да станат онлайн и да обсъждат извършените дейности и след края на проекта до средата на февруари 2022 г. или през следващите 6 месеца след този период. Онлайн събитието трябва да бъде организирано от община Демиркьой.

Осигуряване устойчивост на направените инвестиции в Малко Търново и Демиркьой

Община Малко Търново и община Демиркьой трябва да гарантират устойчивостта на направените инвестиции в своите общини с цел предотвратяване на незаконното изхвърляне на отпадъците в целевите зони.

Всички инвестиционни дейности трябва да останат без промени в целите си и в добри условия, каквито са били по време на края на проекта, поне 5 години след края на проекта, а именно 16.02.2021 г.

Партньорите по проекта биха могли да направят същите или подобни инвестиции и след края на проекта да споделят информация за тези инвестиции на съвместните събития с партньорите по проекта.

Продължаване на партньорството по проекта в нови инициативи и проекти

Партньорите се съгласяват да продължат създаденото партньорство по време на изпълнението на проекта MARLENA чрез подготовка и изпълнение на нови съвместни проекти в същото или частично същото партньорство, целящи опазването на чистия Черноморски басейн и повишаване на обществената осведоменост по темите, свързани със защитата на природата и биоФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


/2021-10-06/

календар на събитията

Документи