Семинар за изпълнението на Общата морска програма

Workshop on the implementation of the Common Maritime Agenda /Организатор - Механизъм за син растеж в Черно море

Механизмът за син растеж има удоволствието да обяви първия семинар по изпълнението на Общата морска програма, който ще се проведе на 4 юли 2019 г. във Варна, България.
Семинарът ще представи предизвикателствата и ще подкрепи идеи за проекти в областта на крайбрежния морски туризъм и свързаността. Семинарът ще събере учени, предприемачи, регионални организации. Ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на сътрудничеството по горепосочените теми в Черно море.
Целта на събитието е да се търсят конкретни съвместни действия и потенциални проекти на национално и регионално ниво, които да кандидатстват по процедура COSME COS-ENTRECOMP-2018-3-01.
Ще бъдат предоставени съвети и подкрепа за намиране на партньори и получаване на необходимата информация за поканата. Ще бъдат обсъдени също така и идеи за проекти по предстоящята покана на програма Еразъм +.
Семинарът се организира с подкрепата на Европейската комисия и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Място на провеждане: Военноморска академия - Варна
ул. “Васил Друмев” 73,
9026 Варна Център, Варна, България
За повече информация относно събитието, моля пишете на helpdesk@blackseablueconomy.eu или посетете: Механизъм за син растеж в Черно море.
Тъй като местата са ограничени, можете да се регистрирате по електронната поща на helpdesk@blackseablueconomy.eu най-късно до 28 юни 2019 г.


The Facility for Blue Growth is pleased to announce the first workshop towards the implementation of the Common Maritime Agenda that will take place on July 4th, 2019, in Varna, Bulgaria.
The workshop will address challenges and support project ideas in the areas of Coastal Maritime Tourism and Connectivity. The workshop will gather scientists, entrepreneurs, regional organisations. Funding opportunities available for cooperation on above topics in the Black Sea will be discussed.
The aim of the event is to seek concrete joint actions and potential projects, at national and regional level, which to apply for the COSME open call COS-ENTRECOMP-2018-3-01.
Advice and support for finding consortium partners, access required information and clarification of the call will be provided. Projects applications for upcoming Erasmus+ calls will also be discussed.
The workshop is organised with the support of the European Commission and the Bulgarian Ministry of Transport, Information Technology and Communications.

Venue: Varna Naval Academy
ul. “Vasil Drumev” 73,
9026 Varna Center, Varna, Bulgaria

For more information on this event, please email at helpdesk@blackseablueconomy.eu or visit: Facility for Blue Growth in the Black Sea.
As spaces are limited, you are invited to register by email to helpdesk@blackseablueconomy.eu at the latest by June 28th, 2019.


Публикувано от: Борислава Йорданова

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: helpdesk@blackseablueconomy.eu
Уеб сайт: Семинар за изпълнението на Общата морска програма

публикувано на: 2019-06-25

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи