Седмица на гората в ПП Странджа

Forest Week ин Strandja Nature park /
Организатор - ПП Странджа

Седмицата на гората се провежда още от 12 април 1925 г., когато е обявена от министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти.
В Седмицата на гората, заедно с колегите от ДГС Звездец, ПП Странджа почистиха гората около м. Ковач, разклон Рибарника, Кобареловата воденица, поречието на р. Катун, местността Света Петка, разклон с. Бръшлян, м. Церът и 2 км по маршрут Ясния месец.


It has been held on April 12 since April 12 1925, when it was announced by Ministries of Public Enlightenment and Agriculture and State Property.
In the Forest Week, along with their colleagues from State Forestry Zvezdetz, Nature park Strandzha has cleaned the forest around Kovach, Branch Ribarnika, the Kobarelov Water Mill, the Katun river valley, the Sveta Petka area, the branch of the Brashlyan village, the Cerit area and 2 km along the route Yasnia mesec.

Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-05-10

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи