Студентски поход и почистване в ПП Странджа за седмицата на гората

Cleaning tour in Strandzha for the Forest Week /Организатор - Университет Професор доктор Асен Златаров

• Поход в Странджа за седмицата на гората - На 29.04.2019 г. над 200 студенти и преподаватели от Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас откриха седмицата на гората в Природен парк „Странджа“ с поход до природната забележителност Пещерите и изворите на река „Младежка“. По време на похода студентите подновиха и възстановиха част от съществуващата инфраструктура, почистиха района и го подготвиха за предстоящия туристически сезон. Студентите от различни специалности демострираха пред останалите специфични умения, необходими за действие, развлечения и оцеляване в природна среда.
Студенти от специалност „Туризъм“ се погрижиха за екскурзоводската беседа под ръководството на доц. Златина Караджова. Студенти от специалност „Медицинска сестра“ демонстрираха оказване на първа долекарска помощ в планински условия под ръководството на ст. преподавател Петя Стефанова.


Route in Strandzha for the Forest Week - On April 29, 2019, over 200 students and professors from University Prof. Dr. Assen Zlatarov - Burgas opened the week of the forest in Strandzha Nature Park with a route to the natural landmark Caves and the springs of Mladezhka river. During the route students renewed and rebuilt part of the existing infrastructure, cleaned the area and prepared it for the upcoming tourist season. Students from different majors demonstrated the specific skills required for action, entertainment and survival in a natural environment. Students from Tourism specialty took care of the guided tour under the guidance of Ass. Prof. Zlatina Karadjova. Students of Medical nurse specialty demonstrated first aid in mountainous conditions under the direction of Senior Lecturer Petya Stefanova.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-05-10

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи