Часът на Земята

The Hour of the Earth /Организатор - Малко Търново еко-общност

И в Малко Търново ще почетат деня на земята. Той се отбелязва се през последната събота на март. Провежда се по целия свят от 2007 г. със символично изключване на осветлението в домовете и обществените сгради за един час. Мотото и тази година е: Свържи се с природата.

Marked on the last Saturday of March in Malko Tarnovo. It is celebrated around the world since 2007 with the symbolic switch off of home electricity and public lighting for one hour.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-05-10

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи