Почистване и ремонт на съоръженията в парк Странжа

Cleaning and renovation of fasilities in Nature park Strandzha /Организатор - ДПП Странджа

Днес съвместен екип на ДПП "Странджа" и Община Малко Търново почистват района и укрепват погледната платформа на вр. Голямото градище /най-високият връх в българска Странджа - 709,6 m н.в./. Бяха стабилизирани парапетите, стълбите и беше поставен нов български флаг.

Today, a joint team of Strandzha Nature Park and Malko Tarnovo Municipality organiseing cleaning of the the area and strengthened the viewing platform of Golyamoto Gradishte Peak / the highest peak in Bulgarian Strandzha - 709.6 m above sea level /. The railings and stairs were stabilized and a new Bulgarian flag was hoisted.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2022-04-15

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи