Изваждане на кръста ор водопад Докузак

Getting out on the cross from a waterfall on Jordan s Day /Организатор - Община Малко Търново

Хвърляне на кръста и мъжко хоро в студените води се провежда в подножието на водопада Докузак край странджанското село Стоилово. За поредна година младежи от Малко Търново предвождани от свещеник под звуците на гайди и тъпан ще се отправят към красивия водопад Докузак, където се провежда ритуала по спасяването на светия кръст. От 2019-а година ритуалът е съпроводен и от мъжко хоро. „Всяка година точно под водопада мъжкото хоро го правят с доста ентусиазъм и с песента „Ясен месец“ на уста, така че преживяването е уникално. Затова каня всеки един, който е любител на природата и на традициите да заповяда“, каза кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Празнична литургия ще започне от 9.00 ч. в храма "Успение Богородично", а богоявленският водосвет ще е от 10.30 ч. Хвърляне на светия кръст във водопада ще е от 12.00 ч

Getting out on the cross from a waterfall on Jordan s Day
Throwing of the cross and men s dance in the cold waters takes place at the foot of the Dokuzak waterfall near the Strandzha village of Stoilovo. For another year, young people from Malko Tarnovo, led by a priest to the sounds of bagpipes and drums will go to the beautiful Dokuzak waterfall, where the ritual of saving the Holy Cross is held. From 2019, the ritual is accompanied by a men s dance. "Every year, just below the waterfall, the men s dance is done with a lot of enthusiasm and the song" Clear Moon "in the mouth, so the experience is unique. That is why I invite everyone who is a lover of nature and traditions to give orders, said the mayor of Malko Tarnovo Ilian Yanchev. Festive liturgy will begin at 9.00 am in the church "Assumption", and the Epiphany will be from 10.30 am Throwing of the Holy Cross in the waterfall will be from 12.00 pm
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2022-01-06

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи