Екоакция за почистване на Дендрариум в Странджа

Eco action for cleaning the arboretum in Strandzha /Организатор - EUPHORIA LANDДендрариумът в Странджа е е изграден преди около 30 години на площ от 40 декара и в него са засадени 40 различни дървесни вида. Колекционният център се намира на 5 км от Малко Търново в посока Царево.Целта на инициативата ни е на това място българските граждани и чуждестранните туристи, да се потопят в магията на природата, като се докоснат до различни дървесни видове в приятна обстановка.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 ноември 2021 година от 9 часа сутринта.
Координати на мястото: 41.987076445081755, 27.57285981452423
Euphoria Land предлага на всеки, който има възможност и желание, да се включи в първия етап: Почистване и изнасяне на изсъхнали дървета и клони, както и оформяне на пешеходните пътеки между видовете.
Всичко необходимо за почистването ще Ви бъде предоставено от Екипите на място. От вас се иска освен присътвието Ви и да сте облечени в удобни дрехи и обувки за този вид работа.
Ако имате желание, но нямате възможност поради липса на транспорт или друго, екипите на Euphoria Land са готови да ви съдействат с каквото е необходимо.

The arboretum in Strandzha was built about 30 years ago on an area of ​​40 acres and it is planted with 40 different tree species. The collection center is located 5 km from Malko Tarnovo in the direction of Tsarevo. The aim of our initiative is for Bulgarian citizens and foreign tourists to immerse themselves in the magic of nature by touching various tree species in a pleasant atmosphere.
The event will take place on November 27 and 28, 2021 from 9 am.
Coordinates of the place: 41.987076445081755, 27.57285981452423
Euphoria Land offers everyone who has the opportunity and desire to get involved in the first stage: Cleaning and removal of dead trees and branches, as well as shaping the footpaths between species.
Everything you need for cleaning will be provided by the Teams on site. In addition to your presence, you are required to wear comfortable clothes and shoes for this type of work.
If you have the desire, but do not have the opportunity due to lack of transport or otherwise, the teams of Euphoria Land are ready to assist you with whatever is needed.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2021-11-18

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи