Oфициална церемония „Първа копка“ в Малко Търново

Official ceremony "First sod" in Malko Tarnovo /Организатор - Община Малко Търново

Община Малко Търново организира официална церемония „Първа копка“ по проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”, финансиран по програма Околна среда 2014-2020

Malko Tarnovo Municipality organizes an official ceremony "First sod" under the project "Closure and reclamation of municipal landfills for non-hazardous waste in the area" Raykov Chukar "and the area" Valkovo maglishte ", Malko Tarnovo Municipality", financed by Environment Operational programme 2014-2020.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: dejan.yotov@abv.bg
Уеб сайт: Oфициална церемония „Първа копка“ в Малко Търново

публикувано на: 2021-08-08

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи