Прес конференция по проект MARLENA в Бургас

Press conference under the MARLENA project in Burgas /
Организатор - 30

С пресконференции приключват дейностите по проект „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ BSB 139, MARLENA
Финалната прес-конференция в Бургас ще се проведе на 12.02.21 г. от 10,30 в сградата на бизнес-инкубатор Бургас.
Пред учениците от профилирана гимназия за чужди езици Бургас ще бъдат представени филми, обучителни материали и функциите на платформата MARLENA, като инструмент за организиране на еко-акции и други събития за опазване на крайбрежето и реките от замърсявания.

The activities under the project "Marine and River Litter Elimination New Approach" BSB 139, MARLENA will end with press conferences
The final press conference in Burgas will be held on 12.02.21 at 10.30 in the premises of Business Incubator Burgas.
To the students from the high school for foreign languages in Burgas will be presented films, educational materials and the functions of the MARLENA platform - as a tool for organizing eco-actions and other events for protection of the coast and rivers from pollution.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: marlena.blacksea@gmail.com
Уеб сайт: Прес конференция по проект MARLENA в Бургас

публикувано на: 2021-02-08

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи