Кръгла маса по проект Марлена в Украйна

Round table under Marlena project in Ukraine /Организатор - IMPEER

Кръгла маса за обсъждане на добри практики за управление на отпадъците и дейности за повишаване на ангажираността за опазване на чистотата на реките и морето в Черноморски регион.

Round table in Odessa, Ukraine discussing good waste management practices and activities to increase commitment to cleanliness of rivers and the sea in the Black Sea region.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-09-22

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи