Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“

Thematic conference : Good practices in waste management and results of studies in the Black Sea countries /Организатор - Община Малко

От 17 до 27 август 2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“
Откриването на кампанията ще стартира на 17 август с промоционални материали, които да насърчават местното население на събира и изхвърля боклука разделно. Камион и контейнери за разделно събиране на смет ще бъдат закупени по проект MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“. MARLENA е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн.
Много игри и изненади са подготвени за децата и жителите на Малко Търново. За любителите ма походите сред природата ще се организира поход до Изворите на река младежка. Участниците ще почистят тази атрактивна туристическа пътека.
Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“ ще се проведе на 21 август, а участниците ще бъдат запознати с извършените проучвания за основни замърсители и начините за намаляване на замърсяванията в партньорските региони.
10-17.00 Тематична конференция в сградата на читалището: Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион

The thematic conference "Good Waste Management Practices and Results of Surveys in the Black Sea Region" will be held on 21st of August and participants will be informed about the studies carried out on major pollutants and how to reduce pollution in the partner regions.

10-17.00 Thematic conference in the building of the community center: Good practices in waste management and results of studies in the Black Sea countries

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: futureforstrandzha@gmail.com

публикувано на: 2019-08-16

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи