тематична конференция: Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион

Тhematic conference "Good Waste Management Practices and Results of Surveys in the Black Sea Region /Организатор - Община Малко Търново

Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“ ще се проведе на 21 август, а участниците ще бъдат запознати с извършените проучвания за основни замърсители и начините за намаляване на замърсяванията в партньорските региони.

The thematic conference "Good Waste Management Practices and Results of Surveys in the Black Sea Region" will be held on 21st of August and participants will be informed about the studies carried out on major pollutants and how to reduce pollution in the partner regions.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон: 0898579951
e-mail: futureforstranzha@gmail.com
Уеб сайт: тематична конференция: Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион

публикувано на: 2019-08-16

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи