На 24 май България отбелязва Деня на славянската азбука, българското просвещение и култура.

Българският народ почита създателите на кирилицата - братята св. Кирил и св. Методий и техните ученици.

Кирилицата е третата официална азбука в Европейския съюз, заедно с латинската и гръцката азбука след присъединяването на България през 2007 г. Не случайно кирилицата е изобразена на логото на първото българско председателство на Съвета на ЕС: азбуката е един от символите, който най-добре представя българската идентичност и култура.

На 24 май България отбелязва Деня на българската просвета и култура и славянската азбука. Езиковата библиотека на Съвета на ЕС беше домакин на събитие, организирано от българското Министерство на образованието и науката за да бъде отбелязан този свят ден. В дискусия на кръгла маса, озаглавена Многоезичието - обединени в многообразието, участниците обсъдиха как езиците могат да служат като мост между хората и да отворят достъп до други страни и култури, насърчавайки взаимното разбирателство.

Кирилицата е мост между хората, културите и нациите повече от единадесет века. Знаете ли, че историята за създаването на славянския език е наистина европейска?

През 863 г. двама византийски учени и дипломати, братята Кирил и Методий, са изпратени от император Михаил III във Велика Моравия (приблизително съответстваща на района, известен като днес Централна Европа), за да разпространят православното християнство сред западните славяни. Братята решили да преведат светите книги, за да станат разбираеми за обикновените хора. Тъй като славянският език не можело да бъде лесно изписван, без да използва гръцката или латинската азбука, Кирил създал нова писменост - глаголицата. Името му идва от славянския глаголи glagolati - "да говоря". В онези времена религиозната догма повелява, че светите текстове могат да съществуват само на гръцки, латински и иврит, защото техните азбуки са създадени от Бог. За да направи първата славянска азбука също толкова божествена, Кирил създава новите букви, използвайки трите елемента, които са били свети за християнството - кръста, триъгълника и кръга.

След смъртта на Кирил (869 г.) и Методий (885 г.) глаголицата престава да се използва в Моравия и учениците им са прогонени от страната. Въпреки това Кирил и Методий допринасят много за историята на Европа: защитават правото на славяните да имат своя азбука и да славянският език да стане равен на латински и гръцки в църковата. Братята стават почитани от Православната църква като светии през 1880 г. и папа Йоан Павел II ги провъзгласи за съпокровители на Европа през 1980 година.

Основната причина приносът на Кирил и Методий към историята да е не е оценен достатъчно във времето е, че студентите им разпространяват наследството им. Именно в този момент България влиза в историята. Борис I, българският монарх, приел християнството през 864 г., приютил учениците на Кирил и Методий през 886 г. и им предоставил необходимата подкрепа да продължат мисията за разпространение както на азбуката, така и на християнския канон.

Съществуват различни хипотези за създаването на кирилицата. Някои изследователи смятат, че глаголицата е била модифицирана от техните български студенти, св. Климент Охридски и св. Наум Преслав, след пристигането им в България през 886 г. Смята се, че св. Климент е кръстил новата азбука кирилица на своя учител св. Кирил. Важното е, че през 900-те години се наблюдава езикова и културна революция, която превръща България в голям културен център, разпространявайки кирилицата и религиозната литература, преведена на славянски в цяла по-голяма източна Европа. Днес кирилицата се използва от около 300 милиона души в страни от Източна Европа и Северна и Централна Азия.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


/2020-05-24/

календар на събитията

Документи