Мащабна кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“ се проведе в община Малко Търново за периода 17-27 август 2019

Мащабна кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“ се проведе в община Малко Търново за периода 17-27 август 2019

 Откриването на кампанията  стартира на 17 август с промоционални материали, които да насърчават местното население да събира и изхвърля боклука разделно. Камион и 27 контейнери за разделно събиране на смет са закупени по проект MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“. Проектът MARLENA е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн.

Хиляди брошури и наръчници с информация как да сортираме отпадъците и събираме разделно бяха раздадени сред жителите на община Малко Търново, както и наръчник „Добри практики за управление на отпадъците в Черноморски басейн“, разпространен сред граждани, институции и други заинтересовани страни.

 Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“ се проведе на 21 август, а участниците се  запознаха с извършените проучвания за основни замърсители и начините за намаляване на замърсяванията в партньорските региони.

 

Много игри и изненади бяха подготвени и за децата, жителите и гостите на Малко Търново. За любителите на излетите сред природата на 22 август се организира поход до Изворите на река Младежка, по време на който участниците почистиха атрактивната туристическа пътека.

Творческо вдъхновение цареше по време на Странджанската ръковотворница и арт-ателиетата в детска градина „Юрий Гагарин“ и  в центъра на града, по време на които бяха изработени изящни сувенири, весели, но и поучителни рисунки. Новозакупените камион и контейнери бяха сред главните модели на малките художници, които създадоха оригинални интерпретации. Познания и умения за разделно събиране на отпадъци показаха децата по време на викторини, игри и ателие „Събирай разделно и рециклирай за чисти реки, море и гори“, а всеки получи многобройни и интересни подаръци.

Книгите „Малко Търново и неговата покрайнина“ на  Георги поп Аянов и книжката „Сливи за смет“ бяха сред най-желаните подаръци , които избираха жителите на Малко Търново сортирали и  предали разделно смет за книга на 27 август 2019.

Според направеното проучване, жителите на Община Малко Търново са позитивно настроени и  очакват, че системата за разделно събиране ще заработи.

           

 

Проект MARLENA –BSB 139 е финансиран от Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

 

 

 ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


/2019-08-28/

календар на събитията

Документи