Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“

От 17 до 27 август 2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“

 Откриването на кампанията ще стартира на 17 август с промоционални материали, които да насърчават местното население на събира и изхвърля боклука разделно. Камион и контейнери за разделно събиране на смет ще бъдат закупени по проект MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“. MARLENA е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн.

Много игри и изненади са подготвени за децата и жителите на Малко Търново. За любителите ма походите сред природата ще се организира поход до Изворите на река младежка. Участниците ще почистят тази атрактивна туристическа пътека.

Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион“ ще се проведе на 21 август, а участниците ще бъдат запознати с извършените проучвания за основни замърсители и начините за намаляване на замърсяванията в партньорските региони.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


/2019-08-16/

календар на събитията

Документи