Екипът по проект MARLENA участва в обучение





На 22 Май 2019 във Варна беше проведено национално обучение за български бенефициенти. Екипът на двата български партньора по проект MARLENA също взеха участие. Съвместният технически секретариат и управляващия орган завършиха серията събития за бенефициенти по програмата за сътрудничество в Черноморски басейн. Те пожелаха успешно изпълнение на проектите, финансирани по първата покана на програмата.



ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


/2019-05-22/

календар на събитията

Документи