Поход и почистване в Странджа за седмицата на гората

На 29.04.2019 г.  над 200 студенти и преподаватели от Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас откриха седмицата на гората в Природен парк „Странджа“ с поход до природната забележителност Пещерите и изворите на река „Младежка“. По време на похода студентите подновиха и възстановиха част от съществуващата инфраструктура, почистиха района и го подготвиха за предстоящия туристически сезон. Студентите от различни специалности демострираха пред останалите специфични умения, необходими за действие, развлечения и оцеляване в природна среда. Студенти от специалност „Туризъм“ се погрижиха за екскурзоводската беседа под ръководството на доц. Златина Караджова.Студенти от специалност „Медицинска сестра“ демонстрираха оказване на първа долекарска помощ в планински условия под ръководството на ст. преподавател Петя Стефанова. ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


/2019-04-29/

календар на събитията

Документи