Информационна среща със стейкхолдърите се проведе в Малко

На 28.02.2019 г. в гр. Малко Търново  се проведе информационна среща по проект: „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ BSB 139,MARLENA

 По време на срещата бяха представени местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион.

Акцент на информационната среща бяха инициативите за премахване на замърсяванията в реките и опазване чистотата в защитените територии на ПП „Странджа“. Местни добри практики в община Малко Търново, трансгранични и транснационални инициативи за намаляване на отпадъците в басейна на Черно море бяха дискутирани по време на срещата, както и  нови практики и инструменти за привличане на младите хора и обществеността за участие в кампании за почистване и повишаване на ангажираността им за по-чисти води и гори в района на Странджа и Черноморски регион.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


/2019-02-28/

календар на събитията

Документи