МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕКО ЛАГЕР КИТЕН 2019 -MARLENA
  • 06.08.2019 - 08.08.2019 / 11 ч.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕКО ЛАГЕР КИТЕН 2019

Започна регистрацията и подбора на участници в международен еко-лагер, Китен 2019 Деца от 10 до 14 години от България,...

Събитието е отминало
Семинар за изпълнението на Общата морска програма -MARLENA
  • 04.07.2019 / 9 ч.

Семинар за изпълнението на Общата морска програма

Механизмът за син растеж има удоволствието да обяви първия семинар по изпълнението на Общата морска програма,...

Събитието е отминало
тематична конференция: Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион -MARLENA
  • 21.08.2019 / 10 -: 17 ч.

тематична конференция: Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски регион

Тематична конференция „Добри практики в управлението на отпадъците и резултати от проучвания в страните от Черноморски...

Събитието е отминало
 -MARLENA
  • 21.08.2019 / 10 -: 17 ч.

От 17 до 27 август 2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“...

Събитието е отминало
„Да изчистим България заедно”, акция на ПП Странджа -MARLENA
  • 09.09.2019 - 13.09.2019 / 9 -: 17 ч.

„Да изчистим България заедно”, акция на ПП Странджа

ДПП „Странджа” ще почиства пет дни, в партньорство с Горските стопанства на парковата територия Кампанията...

Събитието е отминало
Кръгла маса по проект Марлена в Украйна -MARLENA
  • 20.09.2019 - 21.09.2019 / 10 -: 16 ч.

Кръгла маса по проект Марлена в Украйна

Кръгла маса за обсъждане на добри практики за управление на отпадъците и дейности за повишаване на ангажираността...

Събитието е отминало
Световен ден на околната среда -MARLENA
  • 05.06.2019 / 1 ч.

Световен ден на околната среда

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни за насърчаване на осведомеността и действията...

Събитието е отминало
Кампания за разделно събиране на отпадъци в Малко Търново -MARLENA
  • 17.08.2019 - 27.08.2019 / 10 -: 17 ч.

Кампания за разделно събиране на отпадъци в Малко Търново

От 17 до 27 август 2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“...

Събитието е отминало
Нека плажовете да са чисти. Включете се в кампания във Facebook за Летния сезон 2019 -MARLENA
  • 01.06.2019 - 31.08.2019 / 1 ч.

Нека плажовете да са чисти. Включете се в кампания във Facebook за Летния сезон 2019

С летния сезон 2019 г. ние инициираме нова кампания за защита на плажовете, които обичаме и се наслаждаваме: Да оставим...

Събитието е отминало

Община Малко Търново се намира в южната част на Бургаска област. Площта на общината е 798,5 кв. км, което я прави третата по големина община в Бургаска област. Малко Търново граничи с общините: Средец, Созопол, Приморско и Царево, а на юг - с Република Турция. Община Малко Търново попада изцяло в границите на природен парк "Странджа" и много защитени територии по НАТУРА 2000.


Географските характеристики и пространственото развитие на община Малко Търново (разположена в Странджа планина и в долините на реките Велека, Резовска и техните притоци) са предпоставка за заселване на различни цивилизации от древни времена. Културното наследство на региона е резултат от наслояването на минали цивилизации и епохи, които имат специфична памет и идентичност.


Главната река е Велека, която минава през средата на общината от запад на изток и я разделя на две половини. Тук тя получава два основни притока - на река Младежка и Айдер, както и много по-малки. Оттук минава също така река Резовска и река Китен. Реките се вливат в Черно море, позволявайки пренасянето на морски отпадъци, които не са биоразградими и сериозно увреждат живите организми и могат да застрашат биоразнообразието. Настоящият проект насочва усилията на партньорите към опазване на околната среда и намаляване на морските отпадъци.


Дейностите, включени в проекта MARLENA, са насочени към мерки за опазване на околната среда чрез въвеждането на отделна система за събиране на отпадъци. Предвидените дейности са в съответствие с основните приоритети на Националната програма за управление на отпадъците, като намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на неговото формиране и насърчаване на повторната му употреба, увеличаване на количествата рециклирани и рециклирани отпадъци, рекултивация на земя и почистване на стари отпадъци.

MARLENA

Мащабна кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“ се проведе в община Малко Търново за периода 17-27 август 2019

Мащабна кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“ се проведе в община Малко Търново за периода...

MARLENA

Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“

От 17 до 27 август 2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“...

MARLENA

В къмпинг Китен се проведе международен еко-лагер- Китен 2019

Събитието се организира в рамките на проект  MARLENA - Нов подход за премахване на морски отпадъци и отпадъци в реките, с референтен номер...