Фестивал на зелениката -MARLENA.info
  • 11.05.2019 - 12.05.2019 / 10 -: 17 ч.

Фестивал на зелениката

Тазгодишното издание на Фестивала на зелениката ще се проведе в село Кости. Всички доброволци и желаещи могат...

Събитието е отминало
Информационна среща на тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион -MARLENA.info
  • 28.02.2019 / 10 : 30 -: 17 ч.

Информационна среща на тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион

На 28.02.2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе информационна среща по проект: „Нов подход за премахване на отпадъците...

Събитието е отминало
Студентски поход и почистване в ПП Странджа за седмицата на гората -MARLENA.info
  • 29.04.2019 / 9 ч.

Студентски поход и почистване в ПП Странджа за седмицата на гората

• Поход в Странджа за седмицата на гората - На 29.04.2019 г. над 200 студенти и преподаватели от Университет „ Проф. д-р...

Събитието е отминало
Международен ден на биологичното разнообразие -MARLENA.info
  • 22.05.2019 / 1 ч.

Международен ден на биологичното разнообразие

Обявен е от ООН през 1992 г., когато се приема Конвенцията за биологичното разнообразие. Съгласно Закона за защитените...

Събитието е отминало
Европейски ден на парковете -MARLENA.info
  • 24.05.2019 / 1 ч.

Европейски ден на парковете

Отбелязва се от 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа 9 национални парка. Странджа е най-голямата...

Остават
Зелена седмица -MARLENA.info
  • 01.06.2019 - 06.05.2019 / 1 ч.

Зелена седмица

Световният ден на околната среда и съпътстващата го Зелена седмица се провеждат всяка година с различно мото....

Световен ден на околната среда -MARLENA.info
  • 05.06.2019 / 1 ч.

Световен ден на околната среда

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни за насърчаване на осведомеността и действията...

Остават
Международен ден на птиците -MARLENA.info
  • 01.04.2019 / 1 ч.

Международен ден на птиците

В границите на Природен парк Странджа са установени 269 вида птици, което представлява две трети от цялата българска...

Събитието е отминало

Община Малко Търново се намира в южната част на Бургаска област. Площта на общината е 798,5 кв. км, което я прави третата по големина община в Бургаска област. Малко Търново граничи с общините: Средец, Созопол, Приморско и Царево, а на юг - с Република Турция. Община Малко Търново попада изцяло в границите на природен парк "Странджа" и много защитени територии по НАТУРА 2000.


Географските характеристики и пространственото развитие на община Малко Търново (разположена в Странджа планина и в долините на реките Велека, Резовска и техните притоци) са предпоставка за заселване на различни цивилизации от древни времена. Културното наследство на региона е резултат от наслояването на минали цивилизации и епохи, които имат специфична памет и идентичност.


Главната река е Велека, която минава през средата на общината от запад на изток и я разделя на две половини. Тук тя получава два основни притока - на река Младежка и Айдер, както и много по-малки. Оттук минава също така река Резовска и река Китен. Реките се вливат в Черно море, позволявайки пренасянето на морски отпадъци, които не са биоразградими и сериозно увреждат живите организми и могат да застрашат биоразнообразието. Настоящият проект насочва усилията на партньорите към опазване на околната среда и намаляване на морските отпадъци.


Дейностите, включени в проекта MARLENA, са насочени към мерки за опазване на околната среда чрез въвеждането на отделна система за събиране на отпадъци. Предвидените дейности са в съответствие с основните приоритети на Националната програма за управление на отпадъците, като намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на неговото формиране и насърчаване на повторната му употреба, увеличаване на количествата рециклирани и рециклирани отпадъци, рекултивация на земя и почистване на стари отпадъци.

Конкурс: Моето зелено предизвикателство за 2019 -MARLENA.info

Конкурс: Моето зелено предизвикателство за 2019

13-17 Май 2019 Европейска Зелена седмица 2019

Имате идеи за по-зелена Европа? Сега имате възможност да ги споделите директно с европейските...

Европейска Зелена седмица 2019 -MARLENA.info

Европейска Зелена седмица 2019

Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще се проведе от 13 до 17 май. Официалното събитие по откриването – на което ще присъстват еврокомисарят...

Поход и почистване в Странджа за седмицата на гората  -MARLENA.info

Поход и почистване в Странджа за седмицата на гората

На 29.04.2019 г.  над 200 студенти и преподаватели от Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас откриха седмицата на гората в Природен...